Powiązane Posty

Archiwum

„Polska jest krajem królików doświadczalnych”

” Żyjemy w świecie, którego najwyższą wartością jest władza gwarantowana pieniądzem. W tym procederze ludzkie życie zajmuje jeden z ostatnich priorytetów. Pod pretekstem walki z ociepleniem, walki z epidemiami, ratowaniem zdrowia i zapewnieniem bezpieczeństwa realizuje Czytaj więcej…

Archiwum

Księga Ezechiela – Czytajcie Biblie: To nie bajki o kosmitach

To nie jest spotkanie istot nie z tej planety z Ezechielem, był to sam Bóg i jego aniołowie? . Przeczytaj księgę w najbardziej wiarygodnym tłumaczeniu: http://www.bibliamesjanska.com/Ez/22.html

Archiwum

Góra Synaj – Dokument.

Czy nadal nikt nie wie gdzie jest usytuowana góra Synaj? Góra, na której zgodnie z Biblią Bóg spotkał się z Mojżeszem. Może ten film odkryje przed nami nieznaną tajemnicę i zachęci nas do własnych poszukiwań Czytaj więcej…