Co by William powiedział na obecne czasy i na swój kościół zielonoświątkowy, który obecnie idzie w marszu ku nowemu porządkowi świata !?

William Marrion Branham (ur. 6 kwietnia 1909, zm. 24 grudnia 1965) – chrześcijański pastor, ewangelista i nauczyciel, uznawany za jednego z głównych prekursorów uzdrowieniowego przebudzenia zielonoświątkowego, mającego miejsce po II wojnie światowej. Przez swoich naśladowców, uznających jego służbę i nauczanie za potwierdzone przez Boga, jest uznawany za jednego z ostatnich proroków posłanych do kościoła czasów ostatecznych. Przez krytyków zaś – za fałszywego proroka głoszącego niebiblijne nauki i podważającego fundamentalne chrześcijańskie doktryny.

Prorocze Poselstwo dla Oblubienicy Pana Jezusa Chrystusa. Potężne przywrócenie Słowa w celu Pochwycenia Kościoła. Słowo stało się ciałem, wypełniło się Objawienie 10, 1-7. Słowo wiernie podane tak jak w dniach Pawła. Jak Jan Chrzciciel był posłany przed pierwszym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa tak to Poselstwo poprzedza Jego drugie przyjście. Jahwe Starego Testamentu to Jezus Chrystus Nowego Testamentu. Wszystkich Siedem Pieczęci z Księgi Objawienia zostało otwartych i doskonała społeczność pomiędzy Bogiem a człowiekiem została przywrócona. Nie tylko w dniach Alfy, lecz również w dniach Omegi Słowo stało się ciałem. Wybrany Kościół jest gotowy na tajemnicze Pochwycenie jak za dni Enocha. Śmierć została pochłonięta – Życie przezwyciężyło. Nie było dnia takiego jak dziś, więcej informacji na https://goszen.pl/

Kategorie: Ojcowie słowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane Posty

Ojcowie słowa

Zac Poonen – Unikając zwiedzenia

Zac Poonen jest byłym oficerem marynarki wojennej i przełożonym kongregacji Christian Fellowship Church. Od czterdziestu lat głosi ewangelię, naucza Słowa Bożego i zakłada zbory w Indiach. Autor 25 książek oraz wielu publikacji, na temat życia Czytaj więcej…