Kazanie Johna Bevere, poświęcone rozpalaniu daru duchowego, który Bóg w nas włożył oraz pokonywaniu zastraszenia.

Amerykański kaznodzieja zielonoświątkowy pochodzący z Kolorado i ewangelizator. Autor jednych z najlepiej sprzedających się książek chrześcijańskich. Jego żona Lisa Bevere pisze książki i prowadzi podobną działalność.

więcej video Johna Bevere,